1986

Sølv Trans

Selskapet ble etablert under navnet Sølv Trans. Første brønnbåten var en ombygd fraktebåt på 237 m3

1991

Sølvtrans AS

Selskapet ble omgjort til et aksjeselskap under navnet Sølvtrans AS

1996

Overlevering av første spesialbygde brønnbåt

Første spesialbygde brønnbåt ble overlevert fra Aas mekaniske verft på Vestnes. Gudmor Anita Halsebakk døpte det 337 m3 store fartøyet "Ronja Fisk", og den gikk rett inn i kontrakt med Hydro Seafood i Skottland.

1997

Verdens største

Overlevering av Ronja Christopher. Fartøyet som på den tiden var verdens desidert største brønnbåt på hele 650 m3. Fartøyet gikk også inn i en langsiktig kontrakt med Hydro Seafood.

1998

ILA-krise i Skottland

Skottland fikk ILA-utbrudd og all fisk ble slaktet ut. Brønnbåter ble deretter forbudt i Skottland fordi næringen mente at transport av levende fisk i åpne systemer var skyld i smittespredningen og katastrofen som helhet. Som en følge av krisen startet Roger jobben med å utvikle transport av levende fisk i lukkede system.

2001

Banebrytende teknologi

For å igjen få lov til å transportere fisk i Skottland, utviklet Roger Halsebakk sammen med Aas Mekaniske det som i dag er kjent som fisketransport i lukket system. Denne banebrytende teknologien ble først testet på Ronja Skye som ble overlevert i 2001

2002-2003

Nye fartøy

2002 - Ronja Settler 2003 - Ronja Commander

2006

Vekst

Søsterskipene Ronja Pioner og Ronja Viking på 1040 m3 ble overlevert fra Aas mekaniske. Disse fartøyene var de første som ble designet med shelterdeck.

2007

Oppkjøp av Frøyfisk

Frem til 2007 hadde Sølvtrans sin virksomhet i Skottland. I 2007 etablerte selskapet fotfeste i Norge gjennom oppkjøpet av brønnbåtselskapet Frøyfisk AS, som opererte brønnbåtene Frøyfisk, Roy Kristian og Frøyhav. Oppkjøpet inkluderte også Ronja Carrier, som ble bygd i Canada.

2007-2008

Overlevering av verdens største brønnbåt

Ronja Superior ble overlevert på slutten av 2007, og gikk rett inn i en langtidskontrakt med Marine Harvest. Fartøyet var nummer tre av søsterskipene på 1040 m3 som ble overlevert fra Aas mekaniske. Mellom de fire søstrene ble Ronja Harvester overlevert under Aqua Nor 2008, og med sine 1940 m3 var skipet da verdens største for transport av levende fisk.

2009

Nybygg

I 2009 ble Ronja Nordic overlevert som det siste av de fire søsterskipene. Videre ble Ronja Atlantic på 1940 m3 overlevert.

2010

Børsnotering

Sølvtrans Holding ASA ble notert på Oslo Axess 30 mars 2010. Sølvtrans fikk samtidig fotfeste på østkysten av Canada med fartøyene Ronja Carrier og Ronja (Tidligere Ronja Christopher). Sistnevnte ble senere solgt til oppdrettsselskapet Northern Harvest i Canada.

2011

Omveltningen

Roger Halsebakk ble i januar 2011 ansatt som ny daglig leder i selskapet etter noen år som styreleder. Det ble i løpet av året sagt opp flere i toppledelsen, og satt stor fokus på daglig drift.

2012

Nykontraheringer

Sølvtrans kontraherte to fartøy på 3000 m3 med helt ny og revolusjonerende teknologi og design.

2013

Første fartøy med ferskvannsbehandling og utsortering av leppefisk

Roy Kristian ble solgt i Mai 2013. Ronja Polaris på 3000 m3 ble overlevert høsten 2013, og gikk direkte inn i en langsiktig avtale med Marine Harvest region midt. Fartøyet ble senere ombygd til å bli verdens første brønnbåt med utsortering av leppefisk og gjenbruk av ferskvann.

2014

Børs Exit

PE fondet Oak Tree la inn bud på majoriteten av aksjene i Sølvtrans Holding ASA og selskapet ble på nytt et aksjeselskap. Ny eierstruktur bestod av største eier Oak Tree, sammen med Roger Halsebakk og Anders Hvide. Huon Aquaculture i Tasmania signerte en langsiktig TC avtale på fartøyet Ronja Huon.

2015

Oppkjøp av BBS

Sølvtrans kjøpte Bømlo Brønnbåtservice i Desember 2015. Oppkjøpet innebar brønnbåtene Øydrott (1200 m3), Øylaks (1500 m3) samt Søsterskipene Øyfjord, Øysund og Øytind på 1800 m3. Videre var Øystrand på 3600 m3 under bygging, klar for overlevering i starten av 2017.

2016

30 - års jubileum

1 mai 2016 gikk inn i historiebøkene da Sølvtrans inviterte hele Sandsøy sin befolkning på folkefest for å feire 30 år som selskap, stedet hvor det hele startet og på dagen hvor den første smoltlasten med første brønnbåten Sølv Trans på Håkonshella utenfor Bergen ble transportert. I løpet av den helgen ble fartøyet Ronja Challenger (1800 m3) overlevert og døpt av gudmor Anita Halsebakk

2016 - 2017

Overlevering av flere nybygg

I tillegg til Ronja Challenger ble søsterskipet Ronja Supporter overlevert høsten 2017. Videre så ble Øystrand overlevert fra Aas mekaniske verft, samt søsterskipene Ronja Ocean og Ronia Diamond. Sistnevnte ble døpt under sykkel VM og kastet glans over den store folkefesten i Bergen.

2017 - 2018

Posisjonering for ytterligere vekst

I løpet av 2017 og 2018 ble det kontrahert fire fartøy for levering i 2019. Et fartøy på 1800 m3, to søsterskip på 2500 m3 og det som blir verdens desidert største på hele 7500 m3. Sistnevnte blir utrustet ved Havyard sitt verft i Lervik, og de tre andre blir utrustet ved Aas mekaniske verft på Vestnes.