Trygg, skånsom og effektiv transport av levende fisk

Sølvtrans ble etablert i 1986 av grunder og daglig leder Roger Halsebakk, og har med det over 30 års erfaring med drift av brønnbåt. Selskapet har som målsetning å være verdens ledende innenfor transport av levende fisk. Fra hovedkontoret i Ålesund drifter vi 20 moderne brønnbåter lokalisert i Norge, Skottland, Tasmania og Canada. Sølvtrans har et tilhørende selskap i Chile (Eier 48%) med totalt 5 fartøy som blir driftet lokalt fra kontoret i Puerto Montt, Chile. Vi har utviklet, og hele tiden vært i front når det gjelder transport av levende fisk i et lukket system. Denne fremtidsrettede teknologien minimerer sjansen for spredning av smittsomme sykdommer, har en positiv effekt på fiskevelferd og gir en kostnadseffektiv transport og håndtering av levende fisk.

Kvalitetssystem

Sølvtrans har et felles kvalitetssystem for etterlevelse av krav til sikkerhet til sjøs (SOLAS/ISM Koden) og krav til etterlevelse av akvakulturregelverket (IK-Akvakultur). Systemet skal sikre at vi:


  • Ivaretar sikkerhet til sjøs, hindrer personskader eller tap av menneskeliv og unngå skade på miljøet og på eiendom.
  • Til enhver tid behandler akvakulturdyrene godt og beskytter dem mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
  • Opererer slik at det ikke er fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.
  • Opererer på en miljømessig forsvarlig måte.

Ledelse

Roger Halsebakk

Roger Halsebakk

CEO

Roger Halsebakk er grunder og daglig leder i selskapet. Roger har mer enn 30 års erfaring med transport av levende fisk.