Transport av smolt og slaktefisk

Brønnbåtene er en sentral del av verdikjeden innenfor oppdrett av laks og ørret. Våre fartøy er involvert fra utsett av smolt til sjø og hele veien til fisken er stor nok til at den føres til prosessanlegget.

Sortering og behandling

Sortering Fisk kan sorteres på størrelse slik at fisken får like vekstvilkår i not eller før transport til slakt. Behandling Vi kan behandle fisken skånsomt ombord i båten mot lus og AGD.

Logistikk og beredskap

På hovedkontoret i Ålesund jobber logistikkavdelingen kontinuerlig for å sikre trygge og forutsigbare brønnbåttjenester. Beredskaps telefonen er bemannet 24 timer i døgnet hele året.

Våre tjenester utføres alltid på fiskens premisser.